ID: SASf-001.3891 Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
07.02.2006 Per Kristian Halle Preparering av reveskinn. Same på neste bilete.
07.02.2006 Per Kristian Halle PS. Sjå bort frå forrige kommentar. Dette ser ut som reveslakting - same på neste.