Bildetekst:
Huset liknar svært på skulen i Hallebygda, med Sandsøya i bakgrunnen, mot vest. Eit naust eller to kan skimtast bakom sjøsprøyten. (Informant: Per Kristian Halle.)

ID: SASf-001.0004 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Storegjerde, Stauregjerde
Motiv: Landskap, sjøsprøyt, skulebygning, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
04.10.2005 Per Kristian Halle Huset liknar svært på skulen i Hallebygda, med Sandsøya i bakgrunnen, mot vest. Kan ein sjå eit naust eller to om ein forstørrar biletet?