ID: SASf-001.2411 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent