Personer:
(1) Lina Khile
(2) Larsine Jacobse
(3) Ingeborg Moltu
(4) Sverker Moe
(5) Marie Taklo
(6) Ingvald Leikangerøyr
(7) Ingolv Taklo
(8) Nils G. Taklo
(9) Georg Taklo
(10) Lars Kihle
(11) Marie Sande
(12) Hanna Wilhelmsen
(13) Odd Rinnan
(14) Anna Rinnan
(15) Trygve Moe
(16) Edvard Moe
(17) Ellen Moe
(18) Peder Leikangerøyr
(19) Ragnhild Moe
(20) Gertrud Appelt
(21) Sigrid Bakke
(22) Toralf Bakke
(23) Martha Dale
(24) Karen Taklo
(25) Solveig Moe
(26) Gerd Taklo
(27) Caren Wilhelmsen
(28) Øyvind Appelt
(29) Solveig (Tuppen) Appelt
(30) Rigmor Appelt
(31) Caroline Moe
(?) Ellen Leikangerøyr Moe
(?) Peder Leikangerøyr
Bildetekst:
Brudlaup til Ellen Moe og Peder Leikangerøyr 22 aug. 1925. Foto teke på Nykreim. Gard nr.76.Bnr.3. Bak frå venstre: Lina Khile, Larsine Jakobsen, Ingeborg Moltu, Sverker Moe, Marie Taklo, Ingvald (Ørberg) Leikangerøyr, Ingolv Taklo, Nils G.Taklo, Georg Taklo, Lars Kihle, Marie Sande og Tobias Sande. Neste rekkje: Hanna Wilhelmsen, Odd Rinnan, Anna Rinnan,Trygve Moe, Edvard Moe, Ellen Moe, Peder (Øren) Leikangerøyr, Ragnhild Moe, Gertrud Appelt, Sigrid Bakke og Toralf Bakke. Framme frå venstre: Martha Dale, Karen Taklo, Solveig Moe, Gerd Taklo, Carin Wilhelmsen, Øyvind Appelt, Solveig (Tuppen) Appelt, Rigmor Appelt og Caroline (Caro) Moe. Brudeparet  skiftet navn til Jackson og vart busett i  Wisconsin, USA.  

ID: SASf-001.1472 Kommune: Herøy
Distrikt: Leikong
Motiv: Bryllaup, Årstal: 1925

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.05.2011 T.O.Taklo Brudlaup Ellen Moe og Peder Leikangerøyr 22 aug. 1925.Foto teke på Nykreim.Gard nr.76.Bnr.3.Bak frå venstre: Lina Khile,Larsine Jakobsen,Ingeborg Moltu,Sverker Moe,Marie Taklo,Ingvald (Ørberg) Leikangerøyr,Ingolv Taklo,Nils G.Taklo,Georg Taklo,Lars Kihle,Marie Sande og Tobias Sande.Neste rekkje: Hanna Wilhelmsen,Odd Rinnan,Anna Rinnan,Trygve Moe,Edvard Moe,Ellen Moe,Peder (Øren) Leikangerøyr,Ragnhild Moe,Gertrud Appelt,Sigrid Bakke og Toralf Bakke.Framme frå venstre: Martha Dale,Karen Taklo,Solveig Moe,Gerd Taklo,Carin Wilhelmsen,Øyvind Appelt,Solveig (Tuppen) Appelt,Rigmor Appelt og Caroline (Caro) Moe.Brudeparet under namnet Jackson busett Wisconsin USA.