Personer:
(1) Andreas A. Dalen
(2) Laurits A. Vasstrand
(3) Anton L. Vasstrand
Bildetekst:
Tre generasjonar

Framme sit Andreas (1837-1931), bak står Laurits (1866-1951) og Anton (1894-1979).

Andreas var fyrdreng i Goksøyra på Runde og vart gift der. Han fekk plassetel på eit stykke av bnr. 1 og 3 i Dalen på Larsnes i 1872. La inn dette av utmark, bygde stovehus og hadde ei ku i kjellaren.
Laurits fekk bygslebrev i 1898 og kjøpte eit stovehus og bygde løe.
Anton tok til med landhandel i Brandal i 1919 og starta forretning på Larsnes i 1931. Han reiv det gamle sjøhuset i 1953 og bygde nytt sjøhus med bustadrom i andre og tredje høgda, og der han innreidde til butikk i første høgda.
(Informant: Kjell Ove Vasstrand)

ID: SASf-001.3071 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Dalen
Motiv: Portrett Tidsrom: 1915 - 1930