ID: SASf-001.0972 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent