Personer:
(?) Amanda Storegjerde
(?) Andrea Halle
(?) Bernhard Olsen
(?) Borghild Halle
(?) Borghild Halle
(?) Camilla Halle
(?) Karen Stokset Storegjerde
(?) Margit Øyestad
(?) Margrete Roppen
(?) Marie Johanne Olsen Storegjerde
(?) Sivert Storegjerde
Bildetekst:
Sjå bilde nr. 0700
Dette er 100% sikkert frå bryllaupet til Bernhard Olsen og Marie Storegjerde, og årstalet er då 1929. (Informant: Per Kristian Halle).

ID: SASf-001.0699 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Bryllaup, Årstal: 1929

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
02.08.2015 Per Kristian Halle Det er muligens ei museumsteknisk årsak til spørsmålsteiknet, men dette er 100% sikkert frå bryllaupet til Bernhard Olsen og Marie Storegjerde, og årstalet er då 1929.