Bildetekst:
Frå Hareid omkring 1930.
Åsendalen nærast.

Same bilde som 4734. Sjå tekst der

(Informantar: Svein Lidvar Brandal og Johs Hareide).

ID: SASf-001.6547 Kommune: Hareid
Distrikt: Hareid
Stad: Hareid, Åsendalen
Motiv: Landskap Årstal: Omkring 1930

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
05.01.2016 Johs Klungsøyr Same bilde som 4734. Sjå tekst der.
09.09.2015 Svein Lidvar Brandal Hareid ca. 1930 med Åsendalen nærast....
14.05.2015 Marte Storegjerde Dette bildet er frå Hareid.