Bildetekst:

Laurits og Oluffa Vasstrand.

(Informant Kjell-Ove Vasstrand)

ID: SASf-001.6541 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes. Vasstranda
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
01.09.2015 Kjell Ove Vasstrand Laurits og Oluffa Vasstrand