Bildetekst:

Bildet er teke på gbnr. 23/1 Indre Skjervheim i Syltefjorden. I høgre bildekant kan vi sjå den svære Skjervheimsbjørka, som i mange år var rekna som både verneverdig og freda, men som måtte gi tapt for nyttårsorkanen.

(Informantar: Norunn Irene Lillebø, Svein Bøstrand og Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.6404 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syltefjorden
Stad: Indre Skjervheim
Motiv: Portrett Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.12.2015 Jostein Nordvik Bildet er teke på gbnr. 23/1 Indre Skjervheim i Syltefjorden. I høgre bildekant kan vi sjå den svære Skjervheimsbjørka, som i mange år var rekna som både verneverdig og freda, men som måtte gi tapt for nyttårsorkanen. (Informantar: Norunn Irene Lillebø og Svein Bøstrand).
23.04.2015 Knut A. Brandal Eg trur dette biletet har vore omtala på Facebook - av enten Jostein Norvik eller Kåre Myklebust. Thunemshornet i bakgrunnen. Eg meiner dei fann fram til rette plassen ved hjelp av den gilde bjørka som står på eigedomen.