Bildetekst:
Dett er truleg frå torvspading ved Storhaugen i Hallebygda . I bakgrunnen nærmast er Stauregjerde bnr. 1 og 4. Stovehuset til Sivert Storegjerde, om lag midt på bildet, vart bygd i 1918 (Informant: Marte Storegjerde).
#####
Byggmeister Sivert Storegjerde var bror til fotograf Olaf Storegjerde. Han bygde mellom anna: Gursken kyrkje, Åram kyrkje, bankbygget til Sande og Rovde Sparebank på Larsnes, no kalla Gamlebanken (Informant: Arthur Vestnes).

ID: SASf-001.5998 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Landskap, torvspading Tidsrom: 1905 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.03.2015 Marte Storegjerde Torvspading (?) i Hallebygda ved Storhaugen. I bakgrunnen nærmast er Stauregjerde bnr 1 og 4. Stovehuset til Sivert Storegjerde vart bygd i 1918.