Bildetekst:
Dette skal vere Peder Knutsson Velle frå gbnr. 89/34 på Myklebust i Syvde. Han var fødd i 1896 og reiste i sin ungdom til Canada, der han arbeidde ved jernbanen. Han fekk seinare skøyte på Velle, og står som brukar 1940-58, men hadde ingen etterkomarar, og bruket gikk over til systersonen Enok Andreasson Sørdal i 1958. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.5623 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Myklebust
Motiv: Portrett Tidsrom: 1922 - 1944