Bildetekst:
Dette bildet er frå Svinøy Fyr.

Kjenner bl.a att Julie og Einar Søvre. Ho har hatt med kvitt skjerf over og han har caps med sigar.

(Informant Bodil Julie Søvre)

ID: SASf-001.5296 Kommune: Herøy
Distrikt: Svinøya
Stad: Svinøya
Motiv: Gruppe Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
15.10.2015 bodil julie søvre Dette bildet er frå Svinøy Fyr. Kjenner bl.a att Julie ogEinar Søvre. Ho har hatt med kvitt skjerf over og han har caps med sigar.