Personer:
(1) Anna Andreasd. Vik
(2) Laura Klausd. Vik
Bildetekst:
Grannedamer i Teigane i Syvde. Teige-Anna med hatt og Teige-Laura utan. Dei er ikkje i slekt, men familiene budde i kvart sitt våningshus på garden (88.18). Laura si mor (i sitt fyrste ekteskap) kjøpte garden av Anna sin far, Andreas D. Vik, men familien hans budde der i eige hus fleire tiår etterpå. (Informant: Jostein Nordvik.)

ID: SASf-001.5166 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Portrett2, kvinner, Reg: JNO Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.01.2009 Jostein Nordvik Frå v. Anna Andreasd. Vik og Laura Klausd. Folkestad/Vik, begge kom frå Teige-bruket i Vik i Syvde (gbnr. 88/18).