Bildetekst:
Frå venstre: Bernhard Olsen, Marie Olsen med Randi på fanget, foran Bergljot Storegjerde, så Ingeborg Storegjerde med Aslaug på fanget, Arne foran og Olav bak. Deretter Matias Storegjerde, Anna Storegjerde Tømmerdal, Sivert Storegjerde, Johan Storegjerde og Karen Stokset Storegjerde. Dette må vere sommaren 1931.

ID: SASf-001.4477 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Familie Årstal: 1931