Bildetekst:

Sjå same folka på bilde nr. 4186

ID: SASf-001.4187 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Tippen, Vardehøgda
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent