ID: SASf-001.0388 Kommune: Sande
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent