ID: SASf-001.3794 Motiv: Portrett Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.12.2006 Jostein Nordvik I eit privat album frå Almklovs i Syvde er det påført at dette er Gunnar Risøen.