Bildetekst:
Motiv mot Rovdestranda og Syvdsneset.

ID: SASf-001.3397 Kommune: Sande
Distrikt: Skredestranda
Motiv: Landskap Årstal: ukjent