Bildetekst:
Husmorskulekull på Eidså. Biletet er nesten identisk med SASf-001.2745, der det er lagt inn litt meir opplysningar. (Informant: Syvde sogelag).

ID: SASf-001.3139 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Husmorkuleklasse, gruppe, Reg: JNO Årstal: ukjent