Bildetekst:
Motivet er teke om lag frå naustet på farsgarden til fotografen på Stauregjerde og i sydleg retning. Stauregjerdsklubben til venstre overvaska av bylgjene og Simahamna lenger bak der ein kan skimte ein dekksbåt som ligg der for anker. (Informant: Aslak Storegjerde)

ID: SASf-001.0003 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Motiv: Landskap Årstal: 1920