ID: SASf-001.2965 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent