Bildetekst:
Anna Storegjerde (gift Tømmerdal). Ho var syster til fotografen. (Informant: Hilde Brune Nystøyl)

ID: SASf-001.2958 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.07.2015 Hilde Brune Nystøyl Anna Storegjerde Tømmerdal,syster til fotografen.