Bildetekst:
Dei første husa som vart bygde i utkanten av Selje prestegard. Den store kvite bygningen er Hove skule som låg på klokkargarden. Elles ser vi Doktargarden som var bustad for distrikslækjaren. (Informant Sigbjørn Ingemund Hjelle).

ID: SASf-001.2823 Kommune: Selje
Distrikt: Selje
Stad: Selje
Motiv: Landskap Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
07.10.2016 Sigbjørn Ingemund Hjelle Dei første husa som vart bygde i utkanten av Selje prestegard. Den store kvite bygningen er Hove skule som låg på klokkargarden. Elles ser vi Doktargarden som var bustad for distrikslækjaren