Bildetekst:
Ungdomar frå Syvde. (Info: Syvde sogelag). Ei tilsvarande bilete med same personane på same staden finn du på FAKf-100100.115490. Der finn du også fullstendig namneliste og kommentarar. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.2815 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: GruppeU17, Reg: JNO Årstal: ukjent