Personer:
(1) Ditlev Olsen
(2) Petra Olsen
(3) Halvdan Olsen
(4) Trygve Angell Olsen
(5) Njål Olsen
(6) Eivind Sheldrup Olsen
(7) Solveig D. Olsen
(8) Odd Meldal Olsen
(9) Dagny Serina Olsen
(10) Ingrid Olsen
(11) Gunvor Matilde Olsen
Bildetekst:
Frå bildekartong: Ditlef Olsen med familie, Sandshamn. Frå venstre: Halvdan, Trygve, Njål, Eivind, Solveig, Odd, Dagny, Ingrid og Gunvor. Framme sit Ditlef og Petra på kvar sin stol.

ID: SASf-001.2607 Kommune: Sande
Distrikt: Sandshamn
Stad: Sande Nordre, Leina
Motiv: Familie Årstal: ukjent