Personer:
(?) Sara Vorren Vedlog
Bildetekst:
Sara Vorren med utstyr for behandling av smør som vart laga på småmeieri på forskjellege stader i Syvde. I Vik skal det fyste smørmeieriet ha vore i Ånekjellaren (88/12), og seinare i kjellaren i Kristihuset (88/15). (Informant: Jostein Nordvik)

Frå bildekartong: Sara Vorren, Sandsøy. Gift med Mathias Vedlog, bustad Koparnes.

ID: SASf-001.2417 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Portrett, meierske, Reg: JNO Årstal: ukjent