Bildetekst:

Denne eldre kvinna meiner eg må vere den same som sit framme, heilt til høgre på familiebilda til huslyden Severin Halle i Hallebygda: jamfør bilde nr. 830, 2033 og 3156.

(Informant: Liv Margit Ertesvåg)

ID: SASf-001.2098 Kommune: Sande
Distrikt: Halelbygda?
Stad: Hallebygda?
Motiv: Portrett2, ektepar, Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
07.05.2015 Liv Margit Ertesvåg Denne eldre kvinna meiner eg må vere den same som sit framme, heilt til høgre på familiebilda til huslyden Severin Halle i Hallebygda: jamfør bilde nr. 830, 2033 og 3156.