Personer:
(1) (framme frå venstre): Sivert Johannes Storegjerde (byggmeister)
(2) Matias Gerhard Storegjerde (lærar)
(3) (bak frå venstre): Johan Kornelius Storegjerde
(4) Olaf Andreas Storegjerde (fotograf)
(5) Anna Kornelia Storegjerde (g. Tømmerdal)
Bildetekst:
Dette er 5 av dei 7 borna til Anne Eline Sivertsdotter Halle (30/3 1852 - 15/5 1929 og Knut Sivertson Storegjerde (25/12 1853 - 3/2 1928) på gnr. 30 bnr. 4, Stauregjerde, i Hallebygda. Fotograf Olaf Andreas Storegjerde står i midten bak.

**** I Sandesoga, band II, side 88-89 står det om borna: Sivert Johannes 3/8 1875 (n.br). Johan Kornelius 18/9 1877 (Stauregjerde 3). Olaf Andreas 5/12 1879 - 20/5 1958, fotograf. Budde lenge i ei lita stove oppunder garden, flytte til Ulstein kring 1940, og kjøpte seg eit bruk på Holseker. Matias Gerhard 15/7 1882 - 1958, g 1921 Ingeborg Vandem, Moss, busett Røyken i Akershus, lærar og skulestyrar. Marie Kristine Josefine 17/6 1884 - 2/11 1901. Anna Kornelia 1/5 1889 - 21/1 1989. Ludvig Sigvald 21/9 1892 - 1929.ID: SASf-001.2037 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Gruppe, søsken Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Dette er 5 av borna til Anne Eline og Knut Storegjerde på bnr. 4 Stauregjerde i Hallebygda. Framme frå venstre: (1) Sivert 1875 - 1958, (2) Matias 1882 - 1958, (3) Johan 1877 - 1937, (4) Olav (sjølvaste fotografen) 1879 - 1958, (5) Anna Kornelia (g. Tømmerdal) 1889 - 1989