Bildetekst:
Vollegarden på Indre Hareid, oppført i 1906 av Karl Gudmundset.

Iflg. son til den siste eigar av huset, vart huset bygt i 1906 av Karl Gudmundset, og påbygt i 1911-12. Karl Gudmundset var fødd på Skodje i 1877. I 1902 var han tilsett i Oscar Larsens rederi i Ålesund som skipper på DS "Skolma" i 8 år, og seinare på DS "Islændingen" inntil han vart partseigar i DS "Tampen" og DS "Normanden", saman med Johan E. Hareide og fleire i 1912.

Seinare vart Johannes Brandal (Volle-John) eigar av huset. Han eigde ishavsskuta "Flemsøy". I ettertid har eigedomen difor vorte kalla for Vollegarden, som framstod som eit praktbygg. Huset vart nedrive for ein del år sidan.

(Informant: Svein Lidvar Brandal).

ID: SASf-001.2036 Kommune: Hareid
Distrikt: Hareid
Stad: Hareid, Vollegarden
Motiv: Bustadbygg Årstal: Bustad oppført 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
27.09.2015 Svein Lidvar Brandal Iflg. son til den siste eigar av huset, vart huset bygt i 1906 av Karl Gudmundset, og påbygt i 1911-12. Karl Gudmundset var fødd på Skodje i 1877. I 1902 vart han ansatt i Oscar Larsens rederi i Ålesund som skipper på DS "Skolma" i 8 år, og seinare på DS "Islændingen" inntil han vart partseigar i DS "Tampen" og DS "Normanden", saman med Johan E. Hareide og fleire i 1912.. Seinare gjekk Karl Gudmundset konkurs og m.a. huset gjekk med i konkursen. Ny eigar vart Johannes Brandal (Volle-John) som seinare eigde ishavsskuta "Flemsøy". I ettertid har derfor eigedomen vorte kalla for Vollegarden, som framstod som eit praktbygg, inntil den vart riven for ein del år sidan...
29.05.2015 Svein Lidvar Brandal Vollegarden på Indre Hareid, oppført i 1906 av Karl Gudmundset..