Personer:
(1) Ludvig Sigvald Storegjerde
(2) Olai Olson Halle
(3) Anna Kornelia Storegjerde
Bildetekst:
Eg trur guten i midten er Olai Olson Halle, og at desse ungane er dei same som på bilde nr. 265, men der er dei yngre.
(Informant: Liv Margit Ertesvåg).

Skal tru om nr. (1) og (3) er dei to yngste syskena til fotografen, Olaf Storegjerde? Eg syns nemleg jenta liknar på Anna Kornelia, sjå bilde nr. 2037. Då er det ei mulegheit for at den minste guten er Ludvig Sigvald f. 1892 (sjå Sandesoga II s.88 og 89). Olai / "Ola" var syskenbarnet deira og jamaldring med Ludvig (høgdeforskjela på gutane treng no ikkje å bety noke), og dei var naboar.
Det same meiner eg då vil gjelde for bilde nr. 265.
(Informant: Liv Margit Ertesvåg).

ID: SASf-001.1617 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Sysken, Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
06.04.2015 Liv Margit Ertesvåg Skal tru om nr. (1) og (3) er dei to yngste syskena til fotografen, Olaf Storegjerde? Eg syns nemleg jenta liknar på Anna Kornelia, sjå bilde nr. 2037. Då er det ei mulegheit for at den minste guten er Ludvig Sigvald f. 1892 (sjå Sandesoga II s.88 og 89). Olai / "Ola" var syskenbarnet deira og jamaldring med Ludvig (høgdeforskjela på gutane treng no ikkje å bety noke), og dei var naboar. Det same meiner eg då vil gjelde for bilde nr. 265.
21.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Eg trur guten i midten er Olai Olson Halle, og at desse ungane er dei same som på bilde nr. 265 men der berre enda yngre?