Bildetekst:
Sjåstad, Leikanger, Selje kommune.

Dei næraste bruka tilhøyrer Sande. Sjåstad-bruka i bakgrunnen. Fotografen har stått på Nollen. (Informant Arne Apelseth).

ID: SASf-001.1530 Kommune: Selje
Distrikt: Stadlandet
Stad: Leikanger
Motiv: Landskap Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
07.06.2016 Arne Apelseth Dei næraste bruka tilhøyrer Sande. Sjåstad-bruka i bakgrunnen. Fotografen har stått på Nollen.