Personer:
(1) A. Solbu
(2) Johannes Ristesund
(3) Mons Eggesbø
(4) Jakob J. Bostad
(5) Rasmus Espeseth
(6) Ludvig Muri
(7) Hans Bostad
(8) Ola R. Myklebusthaug
(9) Gerhard Grytevik
Bildetekst:
Mannen fremst og til venstre på biletet er ein umiskjenneleg A.O. Solbu (ikkje Solby), opphavleg trønder. Initialen "A" stend for Anders (ikkje Andreas, som Gardar og folk II opererer med). Kjelde for namneforma Anders er familietradisjonen på Sunnmøre (A.O. var onkel til mi oldemor Oline Eggesbø) og hans eige oldebarn Arne Olav Mjøen, som bur i Trondheim. I arkivbunken finn eg dette biletet i Vestlandsnytt 22. februar 2005. Der er det opplyst om at biletet er attgjeve i Folk og fortid 1981, og det er datert til «kring 1918». Personane er opplyste å vera (med plassering): Framme f.v.: kyrkjesongar A. Solbu, sokneprest Ristesund, Mons Eggesbø, Jakob J. Bostad, Rasmus Espeseth. Bak f.v.: Ludvig Muri, Hans Bostad, Ola R. Myklebusthaug, Gerhard Grytevik. Sistnemnde var kyrkjetenar i Indre Herøy 1916-1932, fortel Vestlandsnytt. (Informant: Jardar Eggesbø Abrahamsen.)

ID: SASf-001.1388 Kommune: Herøy
Distrikt: Tjørvåg
Stad: Stoksund
Motiv: GruppeU9, menn, prest, Årstal: 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
16.10.2005 Jardar Eggesbø Abrahamsen Mannen fremst og til venstre på biletet er ein umiskjenneleg A.O. Solbu (ikkje Solby), opphavleg trønder. Initialen A stend for Anders (ikkje Andreas, som Gardar og folk II opererer med). Kjelde for namneforma Anders er familietradisjonen på Sunnmøre (A.O. var onkel til mi oldemor Oline Eggesbø) og hans eige oldebarn Arne Olav Mjøen, som bur i Trondheim.
15.12.2005 Jardar Eggesbø Abrahamsen I arkivbunken finn eg dette biletet i Vestlandsnytt 22. februar 2005. Der er det opplyst om at biletet er attgjeve i Folk og fortid 1981, og det er datert til «kring 1918». Personane er opplyste å vera (med plassering): Framme f.v.: kyrkjesongar A. Solbu, sokneprest Ristesund, Mons Eggesbø, Jakob J. Bostad, Rasmus Espeseth. Bak f.v.: Ludvig Muri, Hans Bostad, Ola R. Myklebusthaug, Gerhard Grytevik. Sistnemnde var kyrkjetenar i Indre Herøy 1916-1932, fortel Vestlandsnytt.