Personer:
(1) Synnøve Løset
(2) Aslaug Kolgrov
(3) Astrid Kopparnes
(4) Oddny Nordal
(5) Kamilla Myrvoll
(6) Kjellaug O. Myklebust
(7) Oddny Sætre
(8) Jenny Nykreim
(9) Pernille Krokå
(10) Solveig M. Lade
(11) Paula Norvik
(12) R.T. Lund
(13) Alf Oseberg
(14) Peder Øren
(15) Sverre J. Sannes
(16) Martin Vedlog
(17) Oline Breivik
(18) Helga Brekke
(19) Artur Vik Myklebust
(20) Harald Holsvik
(21) Olav Koppen
(22) Paul Bakke
(23) Martinus Strand
(24) Asbjørn Strand
(25) Knut P. Myklebust
(26) Lars M. Løvoll
Bildetekst:
Konfirmantane i Syvde 8. oktober 1933. Inga Korsfur var ikkje til stades. - Desse konfirmantane var fødde anten hausten 1918 eller våren 1919. Sokneprest Reidar T. Lund står til heilt venstre. (Informant: Syvde sogelag).

ID: SASf-001.1088 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Konfirmantar Syvde 1933, Reg: JNO Årstal: 1933